Фасадно осветление

Фасадно осветление

Фасадното осветление е част от рекламния дизайн и представлява осветяване на сграда или част от нея. Каква е целта на тази практика? Един съвременен поглед над фасадното осветление откроява веднага две основни цели на модерното  осветление на фасадите - естетическа и функционална. Естетическата цел на осветяването на фасадите постига неповторимото усещане за уникалност на сградата, като подчертава всяка изпъкналост на фасадата и осветява елементи и декоративни части от нея. Осветлението на стените се прилага най-добре при релефни мазилки, докато при гладка стена светлината по фасадата се плъзга без да има особено голям ефект и тогава се налага осветлението да се пуска при по-фронтално позициониране. Така че изборът на светлинни модели, цветове, на елементи, които ще бъдат акцентирани, е предизвикателство пред проектантите на фасадното осветяване. Другата основна задача е изборът на осветителни тела, който винаги е свързан с въпроса за енергийната ефективност. Амбициозните цели за енергоспестяване могат да бъдат осъществени чрез използване на интелигентни системи за осветление.  LED осветлението е една от опциите. То се нуждае от малко енергия, за да се постигнат желаните нива на яркост на светене. Освен че е енергийно ефективно, то е приятно, ненатрапчиво и създава отпускаща атмосфера. Друга подходяща възможност са светодиодните осветителни тела. Доказано ефективни, те заменят почти всички предишни осветителни решения, като луминисцентни пури, лампи и други. Всеки от тези светлинни източници е регулируем, а това дава възможност за задаване на графици и честота на светене, тоест те са  интелигентни решения. Естетическа цел на фасадното осветление е не само да се подчертае архитектурата на сградата, а и да се придаде една свежа и красива визия през нощта.  Внимателният избор и конфигурация на светлинните източници, тяхното позициониране или дори интегриране в самата фасада, реализират всяка творческа идея на проектанта. Играта със светлината може да направи така, че сградните елементи  да хвърлят различни сенки върху стените или отразяващите повърхности да се използват за излъчване на светлинни мотиви. Функционалната страна на фасадното осветление е в пряка връзка и зависимост  с естетическата и често се преливат. Наред с оформяне на красива нощна визия, осветлението предава информация, която надхвърля представите за визията на сградите. То дава възможност да се откроят брандове и фирмени послания. Медийно съдържание  като фирмени лога, текстове, изображения, дори анимации се открояват ясно върху фасадите при осветяване. Корпоративните цветове, разпознаваеми знаци на марките създават уникалната идентичност на всяка фирмена сграда. Осветителни решения, които често се използват, са и прожекторите, които осветяват  сградата отдолу нагоре, за да подчертаят нейната височина. Този начин на осветление е много използван  и при осветяване на дървета. При малка корона на дървото, се използва насочена светлина  -  тази, която има лещи на диода на фокус. Осветяването на дървета със зелена светлина подчертава цвета и красотата на самото дърво, а за постигане на неочаквани ефекти и светлинно шоу могат да се използват  цветни диодни (LED) прожектори или сменящи цвета си светлини, за която цел се използват осветителни тела със сменяеми бленди, при които цветовете варират и се сменят. Мощността на използвания прожектор  трябва да бъде минимум 20 вата и може да достигне над 100 вата. Ако се използва комбинация от няколко цветодиодни прожектора може да се постигне светлинна комбинация на трикольора на България или знамената на други държави. Винаги е приятно и по-безопасно да се преминава покрай осветена сграда, отколкото покрай потънала в мрак, което се отразява и на околните прилежащи  пространства. Ясно е, че фасадното осветление оформя облика на съвременния град и подобрява начина на живот, като създава привлекателна визия на общественото пространство. Затова проектанти, осветители и инвеститори го използват за подобряване имиджа както на всяка отделна сграда, така и на обособен район, а и на целия градски пейзаж през нощта. Светлината подобрява визията на фасадите, показва най-добрите страни на осветявания обект, подчертава природните дадености и осигурява живот на архитектурни и природни обекти през тъмната част от денонощието.