Фасадно осветление

Осветяване на витрина с фолио

178
283
Описание

Фолирана витрина трябваше да бъде осветена, но поради невъзможността да се освети апликираното фолио се наложи  да се добави допълнителен елемент за осветяване. Създадена бе визия, направена като пламък, изобразен от фолио и при осветяване на пламъка витрината оживява. Самото осветление е постигнато с диоден прожектор, насочен към изобразения пламък. Така се създава зрителна илюзия за топлина и това привлича погледа към осветената рекламна площ. Наблюдаването на такова осветено пространство  отваря път към света на красивото и естетичното в рекламата и освен че внася елемент на уникалност, то е силна рекламна стратегия, която има както естетическа, рекламна, така и фукционална страна. Осветяването на витрината на даден обект, обикновено откроява обекта, но и не само него, а цялата обкръжаваща го среда. Осветеното място през нощта подобрява цялото обществено пространство, прави го по-привлекателно. Осветлението, излъчвано от обекта, създава чувство за сигурност и подобрява безопасността на самия търговски обект. Освен прожекторите, които са най-масово използваното осветително средство, място намира и акцентното осветление. То се използва, когато целта е да се вижда само определена част от рекламата, най-често лого, или фирмен надпис. Може да се акцентира само горната част на фасадата и осветителните тела да се насочат по подходящ начин. Това са само някои от възможностите на фасадното осветяване на обект. Високата енергийна ефективност на използваните осветителни тела е другия важен въпрос. Тази характеристика е важна при професионално изготвеното осветление. Енергоспестяващите решения са това, което прави възможна  и ефективна реализацията на идеите на клиента.