Фасадно осветление

Фасадно осветяване на хотел

Описание

Осветяването на фасадата на даден хотел придава уникалност на хотела или осветената стена на сградата. Чрез преливането на светлините и сенките се подчертават архитектурните особености на самата сграда, акцентира се върху детайли, които собственикът иска да открои. Целта е двойна - естетическа и функционална. Естетическата помага за налагането на фирмения имидж, а функционалната служи, за да се открие лесно местонахождението на обекта и да се създаде приятна атмосфера около него за привличане на клиенти. Осветяването на фасадата може да стане по много начини, а изборът зависи от архитектурата на обекта. При хоризонтално разположени прозорци в редица може да се положат осветителни тела във вдлъбнатите места, като по този начин се подчертава архитектурното решение на фасадата. Може да се използва осветително тяло за стена, което разпръсква снопове светлина нагоре и надолу и да се постави там, където се търси акцент на фасадата. При желание да се подчертае височината на сградата, осветителните тела се монтират на земята, като светлинният сноп е насочен нагоре. Може да се използват прожектори, насочени към фасадата. В цветово отношение също може да се търсят различни варианти - само в бяло, или в различни цветове, които оформят някаква картина или символ.Светлината може да бъде и димирана, тоест, да се увеличава или намалява интензитета на светене. Това е начин, използван, за да се акцентира върху определен детайл от архитектурата на фасадата. Прожекторите, които се използват, дават възможност за различни ефекти. Диодните прожектори са подходящи при желание да се включат различни цветове при изпълнението, а също да се играе и със силата на светене. За да се постигне качествено осветяване, обикновено първо се правят проби, за да се убеди клиентът в ефекта, който търси. Така можете да се откроите пред останалите обекти.