Външна несветеща реклама

Външна несветеща реклама

Несветещата реклама е най-достъпния и евтин вид външна реклама, в който креативно се комбинират свежи дизайнерски решения и съвременни материали. Качествено изработената несветеща реклама ефективно и ефектно информира клиентите за предлаганите услуги или продукти. Най-често използваните материали за изработка на несветеща външна реклама са PVC, плексиглас, поликарбонат,  инокс, еталбонд, винил или винилна мрежа. Текстова или графична информация може да бъде напечатана директно върху винили чрез подбран вид печат, както и да бъде апликирана с PVC фолио върху материала. Несветещата реклама се отличава от светещата по това, че е предназначена само за светлата част от денонощието или допълнително се осветява в тъмното с прожектор или скрито осветление, за да остане видима непрекъснато. В безпределно широкия свят на рекламата външната несветеща реклама играе важна роля и в това се убеждаваме от пръв поглед. Кои са рекламните продукти, които съставляват групата на несветещите външни реклами? На входа на всяка сграда ни посрещат табели, които ни представят компанията,  която посещаваме. Билбордове, транспаранти и рекламни табла ни информират за предлагани продукти и услуги, а огромните пана от винил, с които понякога са облечени големи сгради или строежи, са част от ежедневието на всеки голяма град. Несветещи обемни надписи, облепени с фолио витрини или движещи се брандирани автомобили са постоянно в полезрението на всеки активно живеещ потребител. Към несветещата външна реклама се причисляват и банерни стойки и снап рамки със сменящи се визии, рекламните несветещи табели, надписи върху фасади на сгради и още много рекламни послания, които се борят за нашето внимание. Многообразието във външната реклама, която срещаме през деня, е толкова голямо, че променя облика на съвременния град. По тази причина уважаващата себе си компания възлага големи надежди на този вид външна реклама, за да намери своето специално място в очите на настоящите и бъдещите си клиенти. Целта и функцията на изработка на външната несветеща реклама е да привлича клиенти и да ги информира за услуги и цени. Да увеличава и регулира продажбите като информира за рекламните кампании на фирмите. Да обозначава местоположението и дейността на фирмата пред аудиторията. Да формира нашия потребителски вкус. Кои са най-важните принципи при изработка на външна несветеща реклама? Най-напред текста и графиките трябва да са проектирани така, че да ангажират вниманието на широк кръг потенциални клиенти. Следващата предпоставка за добър рекламен продукт е точно намереното рекламно послание. Нужно е  то да провокира интереса на аудиторията и затова потребителската група, към която е насочено, е необходимо добре да се предвиди. Успешното представяне е решаващо за рекламната кампания и се измерва с бизнес контактите, които създава. Тъй като гради имиджа на бранда, важно е позиционирането на рекламата на най-правилното място от гледна точка на достъп на максимален брой потребители до нея. Следващият момент е самия процес на изработване на външната несветеща реклама. Тази задача трябва да бъде поверена на професионално подготвен екип, който да създаде дизайна на рекламния продукт, въз основа на визията на поръчителя, и да изработи стилна и красива реклама, Самата изработка зависи от същността на продукта. Рекламните пана от винил се изработват чрез широкоформатен печат върху винила, отпечатан на УВ широкоформатен принтер.  Табелите се изработват от различни материали и се апликират с различни техники. Облепването на стъклени витрини става с различни видове фолиа, както и брандирането на автомобилния фирмен парк. За да се получи отличен резултат се изисква използване на качествени материали, отговарящи на изискванията за продължителен живот в неблагоприятна външна среда. Последният етап от работата по несветещите външни реклами е тяхното монтиране. Здравото и стабилно позициониране с подходящите крепежни елементи и техники е необходимото условие за продължителен живот на една успешна рекламна стратегия, базирана на външната реклама. Външната несветеща реклама отваря нови хоризонти за  всеки бизнес. Тя отрежда на марката, която представя, завидно място във вълнуващия свят на рекламата, осигурявайки силна рекламна подкрепа.