Монтаж на реклама със скеле

За новооткриващ се магазин в град Костенец бе изработен проект с перфо фолио за стъклата на втория етаж. Рекламната площ представлява печат върху перфо фолио, който се предпочита много, когато витрината на даден обект ще се ползва като рекламна площ. Перфо фолиото не спира слънчевата светлина, но успешно предотвратява проникването на преки слънчеви лъчи в помещението. Отвън се вижда само качествено отпечатаното изображение, което рекламира обекта или дейността, която се извършва в него. Сградата, където трябваше да се извърши монтажът, е стара и с високи тавани. Затова поставянето на фолиото в най-високата си част надхвърли 7 метра. Монтажът бе извършен със скеле в рамките само на един ден. Обемът на цялата реклама е около 60 квадратни метра. Това бе възможно, защото поставянето на фолио на високи места със скеле е удобно, сигурно и бързо. Кратките срокове и високото качество на монтажа са от значение за всяка една от страните. Ето защо самата апликация на стъклото трябва да бъде извършена прецизно от подготвени за тази дейност специалисти. Особено когато се отнася до височинен монтаж, за да може самозалепващото перфо фолио да прилепне идеално към гладката повърхност и да промени напълно характера на помещението, гледано както отвън, така и отвътре. Лепилният слой на перфо фолиото издържа на високи температури и е подходящ избор и при стъкла, позиционирани на по-голяма височина, както в случая. Осигурена е и отлична UV защита за помещението вътре. С тази поръчка се придаде изтънчена и елегантна визия на обекта с използване на всеки сантиметър от площта за рекламна цел. С подобна рекламна стратегия си променя обликът на цялата сграда.