Лепене на фирмен бус или автомобил

Облепените фирмени автомобили или бусове, които обикалят улиците на големите градове и представят Вашия бизнес представляват високоефективна транспортна реклама. Всяко превозно средство от автомобилния Ви парк може да бъде облепено частично с текстове или картинки или цялостно с печатано фолио с текст и картинки. Брандирането на автомобили става с автомобилно(каст) фолио, специално създадено за експлоатация в екстремния градски трафик. Най-често автомобилите се облепват частично чрез поставяне на надписи с най-важната информация за фирмата – същност на бизнеса, адрес, телефони за контакт, фирмено лого, чрез което фирмата да бъде разпознавана от клиентите. Обикновено се облепват преден, заден капак, странични врати, странични стъкла на автомобила. Поставят се и картинки или други фирмени знаци и изображения странично на превозното средство. Частичното брандиране е подходящ начин за реклама, който не изисква пререгистрация на автомобила, тъй като основния му цвят се запазва. Облепването само на отделни зони е една минимална инвестиция поради малката брандирана площ.Този вид реклама се прави с плотерно изрязани надписи от фолио, които съдържат само името и логото на компанията. За рекламните изображения се ползва и широкоформатен печат. Може да се добави и декоративен елемент към визията. Цялостното брандиране променя напълно външния вид на автомобила, тъй като се облепват всички видими части на превозното средство. Облепването се прави с характерната за марката визия, фирмени цветове, надписи и изображения с техниките, които се използват и при частичното облепяне. Така превозното средство се асоциира с бранда, който рекламира, и предава пряко рекламното послание към клиентите. При цялостното брандиране е необходимо да се спазят изискванията на закона, за да се избегнат злоупотреби. Основният цвят на автомобила не бива да се заличава изцяло, трябва да има поне един елемент, който да е със запазен оригинален цвят. Независимо дали ще се запази оригиналният цвят само на капачката на резервоара, странично огледало или броня, това е необходимо, за да се гарантира сигурността.