Рекламен надпис

Рекламните надписи информират преминаващите покрай даден обект хора за дейността, която се развива в обекта, или услугите, които се предлагат. Рекламните надписи са най-бързите, евтини и леснодостъпни начини за реклама, които освен това се предлагат в голямо разнообразие, и затова са много популярни. За салон в ориенталски стил, намиращ се на оживен булевард в квартал Люлин, София, бе изготвен рекламен надпис с цветно фолио. С него бе брандирана витрината на салона, за да се предаде рекламното послание на обекта. Рекламното послание гласи, че в този салон се извършва нетрадиционната услуга оформяне на бради и вежди с конец. За брандирането е използвано фолио в няколко цвята, за да се привлече вниманието на потока от хора, да се наблегне на нетрадиционното в предложението, да се създаде асоциативна връзка с пъстрия Ориент, който ни изненадва с неочаквани предложения. Това е начин потенциалните клиенти с приключенски дух да бъдат подтикнати да откликнат на предложението. Изборът измежду различни цветове фолио позволява да се сложи акцент върху съобщението, че това е ориенталска практика, нова за нас. Възможността да се избира измежду различни шрифтове пък позволява да се изпише всяка част от текста с най-подходящия за посланието шрифт. Големината, разположението на буквите, съставляващи текста, също дава възможност за креативни решения поради това, че плотерът изрязва буквите, следвайки заданията на файла, и така им осигурява точност и прецизност.Цялостната реклама се апликира бързо и лесно и е много практична.