Табела забранено спирането

Табелите тип пътни знаци се изработват за временна или постоянна сигнализация по заявка на общини, фирми или частни възложители. Всички знаци за сигнализация отговарят на определени изисквания към техническите характеристики на светлоотразителната повърхност съгласно изискванията на ЕС, за местата за закрепване и начините за захващане, които да осигурят тяхната стабилност и безопасност – стълбове, скоби и фундаменти. При изработката на всички видове пътни знаци и табели трябва да се използват висококачествени материали с гарантиран произход и нормативни показатели. Обикновено знаците се изрязват от поцинкована ламарина на машина за рязане- рутер фреза в различна форма, най-често правоъгълна, квадратна, триъгълна или кръгла, а фолиото, което се апликира, е светлоотразително. Табелите, тип пътни знаци, които се поставят на тротоара, за да указват, че спирането на това място е забранено, могат да се облепват с цялостен стикер, покриващ на 100% ширината и височината на площта за брандиране. Могат и да бъдат боядисани, а в последствие да бъдат залепени елементи от плотерно изрязано фолио. Обикновено за защита се нанася UV слой срещу директна слънчева светлина. Защитната повърхност предпазва и при ниски температури и влага. Табела, указваща, че спирането е забранено, защото на това място е вход, е изработена съвсем опростено – бяла на цвят, с рекламен текст и изображение с рязано светлоотразително фолио, за да бъде видима 24 часа. Тя е тип тротоарна табела, с кратко, ясно и точно послание, поставена напречно на улицата, за да бъде забележима от пръв поглед.