Рязане и монтаж на фолио

Рязането на самозалепващо фолио е процес, при който мога да се съчетават различни по големина, ефективност и разнообразие текстове или графични елементи, както и да се комбинират различни видове фолиа в една реклама.. Рязането на фолиото се осъществява с режеща машина – плотер. Режещият плотер най-често реже определен вид фолио с много голяма ширина, ето защо можете да поръчате всеки размер, който Ви е нужен. Цветът на фолиото и формата след изрязване също са без значение. Всеки плотер е със заточено ножче и може да се настройва натиска, за да реже фолио с различна дебелина. Тъй като се управлява компютърно, всякакви грешки по време на работа са изключени. Данните за работа се задават с файл и графично се определя дължина и височина на елемента за рязане, като при монтажа чрез застъпване могат да бъдат изрязани самозалепващи текстове и изображения с особено големи размери. При рязане ножчето прорязва самото фолио като оставя самозалепващия пласт цял, а това улеснява транспортирането на елементите до мястото на монтажа. Има обаче и плотери с пълно прорязване на фолиото, като това позволява да се изготвят продукти с неправилна форма, сгъване и други при висока производителност. Апликирането на фолиото е бърз процес, но трябва да се извърши от специалисти, за да се постигне желаният резултат веднага, защото при повторно залепване фолиото вече е повредено и годността му е намалена, а видът на рекламата не е добър.