Самозалепващ надпис

Самозалепващите стикери са с най-широка употреба. Използват се, когато даден обект се нуждае от идентификация с думи или идея. Различните форми, размери и цветове позволяват да се залепват на всякакъв вид повърхности и веднага се превръщат в отличителен белег за разпознаване на маркирания обект или предмет сред останалите. За указване, че обект се наблюдава чрез система за видео контрол, бе поставен рекламен стикер на стъкло. Самозалепващото фолио, което бе използвано, е в два цвята. Целта е да не се слива с интериора и да се отличава визуално най-отчетливо. Стикерът за видео контрол е изпълнен от самозалепващо фолио. Върху фолиото е отпечатано изображение на камера за контрол, като изображението е подчертано с контур в контрастен бял цвят. Стикерът е плотерно изрязан и апликиран с еднакви отстояния спрямо ореола на текста под и над него. Самият текст е отпечатан в същите цветове и подчертан с контур в бяло. Така се предава обемност и завършеност на цялата реклама. Самата реклама е стилна, изчистена, без излишни детайли, което я прави ясна, отчетлива и лесно запомняща се. Това е необходимо, тъй като рекламата изпълнява функцията на информационна табела, без да заема толкова място. Това е и по-бюджетният вариант за информация. Стикерът се отстранява лесно и не оставя следи.