Табела знак за паяк

За клиент, който предлага услугите си в един от МОЛ-овете в София бе изготвена интересна реклама със символ на карта за отстъпка с името на фирмата. Идеята е реализирана с използването на различни видове фолио. Самата клиентска карта бе отпечатана в уголемен формат чрез пълноцветен печат върху самозалепващо фолио. Цветовете са контрастни и придават фотореалистичен вид на изображението. Използването на висока резолюция при печатане и мастила с най-добро качество позволяват да се получи този ясен образ в ярки цветове, които не само привличат вниманието, но и представят рекламното послание точно и отчетливо. Самото изображение е изрязано по контур на режеща машина – плотер, което осигурява прецизност на изпълнението. Плотерът изрязва всякакви неправилни форми, сложно преплетени орнаменти и други елементи, изискващи точност. Монтажът на рекламното изображение бе осъществен чрез прецизно определяне на мястото на всеки детайл и монтирането на всички детайли в строга последователност на цветовете, както и на видовете рекламно фолио. Освен изображението, в рекламата присъства и допълнителен текст. Буквите са от рязано цветно самозалепващо фолио с различен шрифт и големина на буквите, както и в различни цветове. С възможностите на плотерното рязане по контур и на печата върху фолио бе постигнат максимален ефект от цялостния вид на рекламния продукт, който съдържа също и лого, и фирмени елементи. Беше изпълнена задачата, която клиентът си поставя чрез рекламата – да покаже специалното си отношение си към своите клиенти, които приема като свои партньори, а не само като хора, на които предоставя услуги.