Табела за работно време

Табелите за работно време са много необходим рекламен инструмент в ежедневието на всякакви обекти – търговски, стопански, обществени, които работят с клиенти. Те са тип информационни табели и указват времето, в което обектите могат да бъдат посещавани. Изработката на рекламни табелки се прави от всякакви материали, форма, цвят и визия. Тоест те са рекламни продукти с индивидуален външен вид, вариращи в широки граници. Могат да бъдат много луксозни, до съвсем опростени надписи. По същество са твърда подложка с данните на фирмата с изписан времеви диапазон за работа на обекта. Всяка табелка може да бъде както с печатано на широкоформатен печат изображение, така и с рязано на плотер цветно фолио с необходимото качество на използваните материали. За наш клиент бе изработен табелка за работно време, което бе по подобие на стара табела със същото предназначение. Както формата, така и цветът са съобразени с предишната табелка и за тази цел бе използвано рязано кухненско фолио за шкафове. После то е залепено върху твърдата основа с необходимата форма и размери. На тъмната основа на фолиото е поставен надписът с бели букви, който изпъква благодарение на контраста. Шрифтът, големината на буквите са по избор от много възможни шрифтове, което задоволява изискванията на всеки клиент.