Фолио за стъкла на офис

Външната реклама с перфо фолио е един от предпочитаните способи за реклама на бизнес начинанията на нашите клиенти. Какви предимства има този вид реклама пред останалите възможности, които се предлагат? Фолиото се апликира върху стъклени витрини, превръщайки ги в рекламна площ на лицето на бизнес помещението. Това фолио е мрежесто. Състои се от фини дупчици, които пропускат слънчевата светлина вътре, без да лишават служителите от видимост навън, но видимостта навътре е ограничена. Друго предимство е възможността за отпечатване на ярки и фотореалистични изображения, надписи, лога, фирмени знаци Това отпечатване се прави с широкоформатен печат според търсения ефект и подбрания за целта дизайн. Предимствата на перфо фолиото правят рекламата удобен, стилен и ефектен вариант за представяне на дейността или продукцията на фирмата. Стъклени врати, витрини, прозорци – всички са подходящи за поставяне на мрежесто фолио. Освен това тя е много бюджетен вариант, тъй като материалите са евтини, самата работа по рекламата е бърза, ефикасна и не струва скъпо. Можете да се откроите пред другите на ниска цена. Реализирана реклама с перфо фолио бе изработена за витрината на офис на наш клиент. Макар площта да не е голяма, тя бе умело използвана за рекламни цели, тъй като на нея бе отпечатана цялата необходима информация за дейността на офиса под форма на текст, възможностите за връзка с фирмата и цялата рекламна информация бе придружена от изображения за онагледяване. Двойната полза се състои в спиране видимостта вътре и създаване на приятна работна среда. Рекламирането чрез свободните площи на витрините отличава обекта, прави го лесно откриваем.